Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nauka trwa sześć semestrów, odbywa się w formie zaocznej: średnio 10 zjazdów w semestrze, w weekendy od godz. 8.00 do 15.00. Zajęcia to ćwiczenia i konsultacje. Zaliczenie z danego przedmiotu ma formę egzaminu składanego przed prowadzącym przedmiot. Wcześniej słuchacze otrzymują zakres materiału obowiązujący na egzamin, zapoznawani są też z kryteriami oceniania. Każdy słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wymagana, minimalna frekwencja to 50%.

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna Prymus kształcąca w zawodach:

Opiekun medyczny (1 rok)

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zawód: Opiekun medyczny; Symbol zawodu: 532102

Opiekunka środowiskowa (1 rok)

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej, prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.

Zawód: Opiekunka środowiskowa; Symbol zawodu: 341204

Opiekun osoby starszej (2 lata)

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, organizacjach pozarządowych, środowisku zamieszkania osoby starszej

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

Absolwenci kierunku  będą mogli znaleźć  pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Do jego zadań należy sporządzanie bieżących i okresowych analiz BHP z uwzględnieniem norm oraz obowiązujących przepisów, uczestniczenie w planowaniu modernizacji i rozwoju zakładów pracy, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z BHP i ergonomią w zakładzie pracy oraz dla poszczególnych stanowisk, ocena stopnia ryzyka zawodowego. Dodatkowo technik BHP zajmuje się ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zajmuje się kontrolą stanu bhp oraz współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników. Pracę technika BHP można wykonywać na pełen etat w dużych przedsiębiorstwach, ale także na część etatu dla różnych – mniejszych zakładów pracy. Osoba posiadająca tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; Symbol zawodu: 325509

Technik usług kosmetycznych (2 lata)

Osoby po ukończeniu kierunku Usługi Kosmetyczne mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Technik Usług Kosmetycznych może również  znaleźć zatrudnienie, jako doradca ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, a także podjąć pracę w charakterze wizażysty.

Zawód: Technik usług kosmetycznych; Symbol zawodu: 514207

Kwalifikacje:

K1- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy  (A.61.)
K2- wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Florysta (1 rok)

Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Zawód: Florysta; Symbol zawodu: 343203

Kwalifikacje:

K1- wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)

Technik turystyki wiejskiej (2 lata)

Spełnia wymogi dla programu „Młody rolnik” oraz uprawnia do korzystania ze wsparcia ARiMR, zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym.

Zawód: Technik turystyki wiejskiej; Symbol zawodu: 515203

Kwalifikacje:

K1- prowadzenie działalności turystycznej na  obszarach wiejskich  (T.7.)
K2- prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Technik administracji (2 lata)

Praca w instytucjach administracji publicznej i sektorze prywatnym.

Zawód: Technik administracji; Symbol zawodu: 334306

Kwalifikacje:

K1- obsługa klienta w jednostkach administracji  (A.68.)

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]